Obec Tršice


T R Š I C K Ý    Z P R A V O D A J

Časopis "Tršický zpravodaj" je pokračovatelem "Tršického měsíčníku", který vycházel v předchozích letech. Na rozdíl od původního byl tento pouze občasníkem. O změně rozhodlo Obecní zastupitelstvo v Tršicích především z důvodu nedostatku příspěvků.
Po komunálních volbách v roce 2002 si nová kulturní komise stanovila za jeden ze svých cílů obnovit původní měsíční periodicitu Tršického zpravodaje.

V současné době vychází opět jako občasník.
Rok 2017

č.1 Březen
Tršický zpravodaj Březen 2017

 
 
 
 


Rok 2016

č.1 Únor
Tršický zpravodaj Únor 2016

č.2 Duben
Tršický zpravodaj Duben 2016

č.3 Srpen
Tršický zpravodaj Srpen 2016

č.4 Listopad
Tršický zpravodaj Listopad 2016

 


Rok 2015

č.1 Březen
Tršický zpravodaj Březen 2015

č.2 Srpen
Tršický zpravodaj Srpen 2015

 
 
 


... ARCHÍV ... >>
© JV 2012