Obec Tršice


Z A S T U P I T E L S T V O    O B C E    T R Š I C E

ČLENOVÉ ZASTUPITELSTVA OBCE


Jan Březovský (SPRO)
Antonín Glier (SPRO)
Ing. Viktor Hořín (SPRO)
Hana Juříková, DiS. (NVPT)
František Konrád (SPRO)
Jana Lužová (NVPT)

Mgr. Milan Mahdal (SPRO)
Ing. Božena Martiníková (NVPT)
Leona Stejskalová (SPRO)
Eliška Sypalová (SPRO)
Luděk Bednařík (NVPT)


K 24. září 2015 odstoupil z funkce zastupitele obce Ing. Radomír Ohera (NVPT).
25. září 2015 nastoupil na funkci zastupitele obce Luděk Bednařík (1. náhradník NVPT).

[volby 2014 - náhradníci dle výsledku]

SPRO ( Sdružení pro rozvoj obce) , NVPT (Nová volba pro Tršicko)

STAROSTA A MÍSTOSTAROSTA OBCE


STAROSTKA :

Leona Stejskalová
( uvolněná )


MÍSTOSTAROSTA :

Jan Březovský
( neuvolněný )

K 31. lednu 2015 odstoupil z funkce místostarosty obce František Konrád.
Jan Březovský byl zvolen místostarostou obce na 4. zasedání ZO Tršice dne 22.4.2015.


PŘEDSEDOVÉ VÝBORŮ A KOMISÍ


Finanční výbor :

Kontrolní výbor :

Sociální a zdravotní komise :

Kulturní komise :

Sbor pro občanské záležitosti :


Antonín Glier

Ing. Viktor Hořín

Eliška Sypalová

Jana Lužová

Vladimíra Vybíralová

PATRONÁT NAD MÍSTNÍMI ČÁSTMI OBCE


HOSTKOVICE :

LIPŇANY :

PŘESTAVLKY :

TRŠICE - Berk :

TRŠICE - Bránka :

TRŠICE - Hrubá Strana :

TRŠICE - Chaloupky :

TRŠICE - Pod Chrástkou :

TRŠICE - Střed :

VACANOVICE :

ZÁKŘOV :


Leona Stejskalová

Mgr. Milan Mahdal

František Konrád

Ing. Božena Martiníková

Ing. Viktor Hořín

Jan BřezovskýEliška Sypalová

Jana Lužová

Hana Juříková, DiS.

Antonín Glier© JV 2012