Obec Tršice


CZECH POINT

PČR V.BYSTŘICE

Integrovaný záchranný systém Olomouckého kraje

Jízdní řády autobusů a vlaků v ČR

Portál veřejné správy ČR

Obecní úřad Tršice
Tršice č.50
783 57 TRŠICE
Tel.: 585 957 230
Fax.: 585 957 230

Máte zájem o zhotovení WWW za příznivou cenu? Stačí kliknout !!!

Z A S T U P I T E L S T V O    O B C E    T R Š I C E

ČLENOVÉ ZASTUPITELSTVA OBCE zvoleni 5.- 6.10.2018 - neoficiální výsledky


Ambrož Pavel (ND)
Glier Antonín (SPRO)
Chromek Jakub Ing. (SPRO)
Kováček Pavel (ND)
Lepař Rostislav (ND)
Nucová Daniela (ND)


Ohera Radomír Ing. (NVPT)
Polák Martin Bc. (ND)
Stejskalová Leona (SPRO)
Vybíralová Ingrid (SPRO)
Závodník Marek Ing. (ND)


NVPT (Nová volba pro Tršicko) , ND (Našim dětem) , SPRO (Sdružení pro rozvoj obce)

STAROSTA A MÍSTOSTAROSTA OBCE
Ustavující zasedání nového zastupitelstava, včetně volby starosty, bude .......... 2018


stávající STAROSTKA :

Leona Stejskalová


MÍSTOSTAROSTA :

..................

PŘEDSEDOVÉ VÝBORŮ A KOMISÍ


Finanční výbor :

Kontrolní výbor :

Sociální a zdravotní komise :

Havarijní a povodňová komise :

Komise životního prostředí :

Kulturní komise :

Sbor pro občanské záležitosti :


..................

..................

..................

..................

..................

..................

..................

PATRONÁT NAD MÍSTNÍMI ČÁSTMI OBCE


HOSTKOVICE :

LIPŇANY :

PŘESTAVLKY :

TRŠICE - Berk :

TRŠICE - Bránka :

TRŠICE - Hrubá Strana :

TRŠICE - Chaloupky :

TRŠICE - Pod Chrástkou :

TRŠICE - Střed :

VACANOVICE :

ZÁKŘOV :


..................

..................

..................

..................

..................

..................

..................

..................

..................

..................

..................© JV 2012