Obec Tršice


CZECH POINT

PČR V.BYSTŘICE

Integrovaný záchranný systém Olomouckého kraje

Jízdní řády autobusů a vlaků v ČR

Portál veřejné správy ČR

Obecní úřad Tršice
Tršice č.50
783 57 TRŠICE
Tel.: 585 957 230
Fax.: 585 957 230

Máte zájem o zhotovení WWW za příznivou cenu? Stačí kliknout !!!

Z A S T U P I T E L S T V O    O B C E    T R Š I C E

ČLENOVÉ ZASTUPITELSTVA OBCE


Luděk Bednařík (NVPT)
Jana Bělajevová (NVPT)
Jan Březovský (SPRO)
Antonín Glier (SPRO)
Ing. Viktor Hořín (SPRO)
Hana Juříková, DiS. (NVPT)

František Konrád (SPRO)
Ing. Božena Martiníková (NVPT)
Leona Stejskalová (SPRO)
Eliška Sypalová (SPRO)
Pavla Vláčilová (SPRO)

K 24. září 2015 odstoupil z funkce zastupitele obce Ing. Radomír Ohera (NVPT).
Dne 25. září 2015 nastoupil na funkci zastupitele obce Luděk Bednařík (1. náhradník NVPT).

K 28. únoru 2018 odstoupila z funkce zastupitele obce Jana Lužová (NVPT).
Dne 1. března 2018 nastoupila na funkci zastupitele obce Jana Bělajevová (2. náhradník NVPT).

K 2. březnu 2018 odstoupil z funkce zastupitele obce Mgr. Milan Mahdal (SPRO).
Dne 3. března 2018 nastoupila na funkci zastupitele obce Pavla Vláčilová (1. náhradník SPRO).

[volby 2014 - náhradníci dle výsledku]

SPRO ( Sdružení pro rozvoj obce) , NVPT (Nová volba pro Tršicko)

STAROSTA A MÍSTOSTAROSTA OBCE


STAROSTKA :

Leona Stejskalová
( uvolněná )


MÍSTOSTAROSTKA :

Eliška Sypalová
( neuvolněná )

K 31. lednu 2015 odstoupil z funkce místostarosty obce František Konrád.
Dne 22. dubna 2015 byl zvolen na 4. zasedání ZO Tršice místostarostou obce Jan Březovský.

K 4. květnu 2017 Jan Březovský odstoupil z funkce místostarosty obce.
Dne 7. června 2017 byla na 15. zasedání ZO Tršice zvolena místostarostkou obce Eliška Sypalová.

PŘEDSEDOVÉ VÝBORŮ A KOMISÍ


Finanční výbor :

Kontrolní výbor :

Sociální a zdravotní komise :

Kulturní komise :

Sbor pro občanské záležitosti :


Antonín Glier

Ing. Viktor Hořín

Eliška Sypalová

Pavla Vláčilová

Vladimíra Vybíralová

PATRONÁT NAD MÍSTNÍMI ČÁSTMI OBCE


HOSTKOVICE :

LIPŇANY :

PŘESTAVLKY :

TRŠICE - Berk :

TRŠICE - Bránka :

TRŠICE - Hrubá Strana :

TRŠICE - Chaloupky :

TRŠICE - Pod Chrástkou :

TRŠICE - Střed :

VACANOVICE :

ZÁKŘOV :


Leona Stejskalová

Pavla Vláčilová

František Konrád

Ing. Božena Martiníková

Ing. Viktor Hořín

Jan Březovský

Luděk Bednařík

Eliška Sypalová

Jana Bělajevová

Hana Juříková, DiS.

Antonín Glier© JV 2012