Obec Tršice


V E Ř E J N O P R Á V N Í    S M L O U V Y

   NÁZEV / OBSAH
SMLOUVA
ZPRÁVA
   O poskytnutí individuální dotace na hodový koncert v kostele v Tršicích
   Příjemce : Římskokatolická farnost Tršice
   Poskytnutá částka : 7.000 Kč
   Datum podpisu : 26. června 2017    /    Vyvěšeno : 19. července 2017
   Závěrečná zpráva o vyúčtování finančních prostředků podána dne:  
   O poskytnutí individuální dotace na opravu fasády věže kostela v Tršicích
   Příjemce : Římskokatolická farnost Tršice
   Poskytnutá částka : 50.000 Kč
   Datum podpisu : 26. června 2017    /    Vyvěšeno : 19. července 2017
   Závěrečná zpráva o vyúčtování finančních prostředků podána dne:  
   O poskytnutí individuální dotace na hodový koncert v kostele v Tršicích
   Příjemce : Římskokatolická farnost Tršice
   Poskytnutá částka : 7.000 Kč
   Datum podpisu : 19. července 2016    /    Vyvěšeno : 22. července 2016
   Závěrečná zpráva o vyúčtování finančních prostředků podána dne: 16. listopadu 2016
   O poskytnutí individuální dotace na opravu fasády věže kostela v Tršicích
   Příjemce : Římskokatolická farnost Tršice
   Poskytnutá částka : 50.000 Kč
   Datum podpisu : 19. července 2016    /    Vyvěšeno : 22. července 2016
   Závěrečná zpráva o vyúčtování finančních prostředků podána dne: 14. prosince 2016
   O poskytnutí individuální dotace na podporu celoroční činnosti a údržbu areálu
   Příjemce : Tělovýchovná jednota Tršice
   Poskytnutá částka : 20.000 Kč
   Datum podpisu : 19. července 2016    /    Vyvěšeno : 22. července 2016
   Závěrečná zpráva o vyúčtování finančních prostředků podána dne: 13. prosince 2016
   O poskytnutí individuální dotace na podporu celoroční činnosti a údržbu areálu
   Příjemce : Tělovýchovná jednota Tršice
   Poskytnutá částka : 30.000 Kč
   Datum podpisu : 11. června 2016    /    Vyvěšeno : 14. června 2016
   Závěrečná zpráva o vyúčtování finančních prostředků podána dne: 13. prosince 2016
     
     
     
© JV 2012