Obec Tršice nabízí k odkupu palivové dříví z obecních lesů
    Informace o možnosti odkupu palivového dříví – [ PDF ]

    Pravidla pro samovýrobu a prodej dřeva občanům - [ PDF ]

    Ceník samovýroby a dřeva určeného k prodeji občanům - [ PDF ]

    Žádost o prodej dříví z obecních lesů Tršice formou samovýroby [ PDF ] , [ Word ]

    Smlouva o prodeji dříví v drobném formou samovýroby - [ PDF ]    Další informace získáte u místostarosty obce p. Pavla Ambrože, tel.: 778 469 320.