Obec Tršice


Ú Ř E D N Í    D E S K A    2 0 1 7

  Odkaz:  Usnesení zastupitelstva obce od roku 1998

  Odkaz:  Obecně závazné vyhlášky, další závazná opatření, zásady a podobné

Archív zveřejněných dokumentů :
Úřední deska 2016
Úřední deska 2015
Úřední deska 2014
 
Úřední deska 2013
Úřední deska 2012

Soupis zveřejněných dokumentů :
Úřední deska 2011
Úřední deska 2010
Úřední deska 2009
 
Úřední deska 2008
Úřední deska 2007
 

DOKUMENT
VYVĚŠENO
SEJMUTO
FÚ - Veřejná vyhláška - Oznámení o zpřístupnění hromadného předpisného seznamu k platbě daně z nemovitých věcí na rok 2017, Č.j.: 980579/17/3100-11460-803122
26.4.2017
 
Nařízení SVS - mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – moru včelího plodu v Olomouckém kraji, Č.j.: SVS/2017/051417-M
26.4.2017
 
Závěrečný účet obce Tršice za rok 2016
[ Závěrečný účet ] , [ Fin 2-12 M ] , [ Výkaz zisku a ztrát ] , [ Příloha ] ,
[ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ]
[ ZŠ + MŠ Výkaz zisku a ztráty ] , [ ZŠ + MŠ Rozvaha ] , [ ZŠ + MŠ Příloha ]
26.4.2017
 
Oznámení o zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou, Č.j.: ObÚ/Trš/SÚ/573/17 - Ch
25.4.2017
 
Exekuční příkaz, Č.j.: 056 EX 7369/10 - 14
21.4.2017
 
Výsledky hospodaření Sdružení obcí střední Moravy v roce 2016 - OPRAVA
[ OPRAVENÝ Návrh rozpočtu SOSM pro rok 2017 ]
18.4.2017
 
Výsledky hospodaření Sdružení obcí střední Moravy v roce 2016
[ FIN 2-12M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ] , [ Rozvaha - Bilance ] ,
[ Výkaz zisku a ztráty ] , [ Zpráva o přezkoumáni hospodareni SOSM za rok 2016 ] ,
[ Závěrečný účet za rok 2016 ] , [ Návrh rozpočtu SOSM pro rok 2017 ]
13.4.2017
 
Rozhodnutí Č.j.: 1914292/17/2102-80543-209051, o zrušení konání dražby nařízené dražební vyhláškou Č.j.: 1028920/17/2102-80543-209051
12.4.2017
 
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích č. III/4368, II/436 a III/43615 v obci Tršice, Č. j. SMOL/085473/2017/OS/PK/Urb
11.4.2017
27.4.2017
Nařízení Státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření - Vyhodnocení extenzity varroázy, Č.j.: SVS/2017/005393-G [ Žádost o zveřejnění ] , [ Nařízení ]
28.3.2017
 
Rozhodnutí o opravě zřejmých nesprávností, Č. j.: 1363256/17/2102-80543-209051
(oprava dražební vyhlášky Č. j.: 1028920/17/2102-80543-209051)
28.3.2017
 
Dražební vyhláška, Č. j.: 1028920/17/2102-80543-209051
15.3.2017
 
Nařízení Státní veterinární správy - ptačí chřipka - ukončení, Č. j.: SVS/2017/030768-G
[ Žádost o zveřejnění ] , [ Informace ] , [ Nařízení ]
14.3.2017
30.3.2017
Usnesení z 14. zasedání Zastupitelstva Obce Tršice, konaného dne 8.3.2017
[ Usnesení ] , [ Příloha č.1 k usnesení 120/14 – 17 ]
10.3.2017
 
Usnesení - O odročení dražebního jednání v exekuční věci 203 Ex 15417/08,
Č.j.: 203 Ex 15417/08-131
6.3.2017
 
Pozvání na 14. zasedání Zastupitelstva Obce Tršice, které se koná dne 8.3.2017
28.2.2017
9.3.2017
Aktualizované údaje o nemovitých věcech uvedených v ustanovení § 64 odst. 2 zákona č.256/2013 Sb., katastrální zákon, v platném znění - Č.j.: UZSVM/OOL/1111/2017-OOLM
[ Průvodní dopis ] , [ Příloha ]
23.2.2017
 
Usnesení - Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci,
Č.j.: 203 Ex 15417/08-124
>>> Odročeno na neurčito
2.2.2017
30.3.2017
Exekuční příkaz - rozhodnutí o provedení exekuce prodejem nemovitosti povinného,
Č.j.: 103 Ex 15417/08-9
>>> Odročeno na neurčito
2.2.2017
30.3.2017
Nařízení Státní veterinární správy, které mění mimořádná veterinární opatření vydaná
pod č.j. SVS/2017/010824-M , Č. j. SVS/2017/012937-M [ Žádost o zveřejnění ] , [ Nařízení ]
27.1.2017
12.2.2017
Nařízení Státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - vysoce patogenní aviární influenzy, Č.j. SVS/2017/010824-M>
[ Žádost ] , [ Nařízení SVS ] , [ Mapa ochranného a dozorového pásma] ,
[ Sčítací list drobnochovy ] , [ Sčítací list registr. hospodářství ] , [ Sčítací list celkový ] ,
[ Soupis hospodářství v drobnochovech ] , [ Soupis hospodářství v registr. hospodářství ]
23.1.2017
8.2.2017
Nařízení Státní veterinární správy - Ukončení mimořádných veterinárních opatření,
Č.j. SVS/2017/008626-M
19.1.2017
4.2.2017
Nařízení Státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - aviární influenzy, Č.j. SVS/2017/007035-M [ Nařízení ] , [ Mapa ]
16.1.2017
1.2.2017
Nařízení Státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - aviární influenzy na území ČR, Č.j. SVS/2017/004572-G
12.1.2017
28.1.2017
Exekutorský úřad Přerov - Usnesení - dražební vyhláška o oznámení dražebního roku,
Č.j. 203 Ex 48649/12-104
11.1.2017
18.2.2017
ÚVS SSVS - Oprava Metodiky kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace pro rok 2017, Č.j.: SVS/2017/001478-G [ Průvodní dopis ] , [ Oprava metodiky ]
10.1.2017
26.1.2017
Usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva Obce Tršice, konaného dne 14.12.2016
16.12.2016
18.1.2017
Ptačí chřipka - Informace Ústřední veterinární správy, Č.j. SVS/2016/144120-G
[ Informace pro drobnochovatele ] , [ Informace pro veřejnost ]
2.12.2016
2.2.2017
Exekutorský úřad Brno-Město - Usnesení - elektronická dražební vyhláška, Č.j. 056 EX 3320/12-122
1.12.2016
23.1.2017
Ptačí chřipka - Informace KVS Olomouc pro veřejnost, Č. j.: SVS/2016/145412-M
30.11.2016
2.2.2017
Aktualizované údaje o nemovitých věcech uvedených v ustanovení § 64 odst. 2 zákona č.256/2013 Sb., katastrální zákon, v platném znění - Č.j.: UZSVM/OOL/7978/2016-OOLM
[ Průvodní dopis ] , [ Příloha ]
13.9.2016
23.2.2017
Veřejnoprávní smlouva - ŘK farnost Tršice   ( zveřejňuje se na ÚD po dobu 3 roků )
22.7.2016
 
Veřejnoprávní smlouva - ŘK farnost Tršice   ( zveřejňuje se na ÚD po dobu 3 roků )
22.7.2016
 
Veřejnoprávní smlouva - TJ Tršice   ( zveřejňuje se na ÚD po dobu 3 roků )
14.6.2016
 
Kupní smlouva - SAP spol. s r.o.   ( zveřejňuje se na ÚD po dobu 3 roků )
15.9.2015
 



    INFORMACE - Zdroj: Web pro otevřenost státní správy a metodický pokyn Ministerstva vnitra ČR


  Archivace informací z elektronické úřední desky

Zveřejnit dálkově přístupný archiv úřední desky není povinné. Tyto informace si lze vyžádat. Je možné, že ve vyžádané formě poskytnutí budou některé osobní údaje redukovány (anonymizovány), i když původně na úřední desce po dobu povinného zveřejnění byly obsaženy úplně.

WEB OBCE TRŠICE: Dálkově přístupný archiv úřední desky je z technických důvodů funkční od 1.1.2012.



© JV 2012