Obec Tršice


CZECH POINT

PČR V.BYSTŘICE

Integrovaný záchranný systém Olomouckého kraje

Jízdní řády autobusů a vlaků v ČR

Portál veřejné správy ČR

Obecní úřad Tršice
Tršice č.50
783 57 TRŠICE
Tel.: 585 957 230
Fax.: 585 957 230

Máte zájem o zhotovení WWW za příznivou cenu? Stačí kliknout !!!

Ú Ř E D N Í    D E S K A    2 0 1 9

  Odkaz:  Usnesení zastupitelstva obce od roku 1998

  Odkaz:  Obecně závazné vyhlášky, další závazná opatření, zásady a podobné

Hospodaření obce Tršice :    Kompletní informace - monitor obecních rozpočtů, návrh rozpočtu,
   schválený rozpočet, rozpočtová opatření, závěrečný účet obce, ...

DOKUMENT
VYVĚŠENO
SEJMUTO
Územní rozhodnutí veřejnou vyhláškou - Rozhodnutí o umístění stavby "Doloplazy, směr Tršice – úprava DTS, kNN, vNN", Č.j.: ObÚ/Trš/358/2019-Ch
22.3.2019
Rozhodnutí o zrušení konání dražby, Č. j.: 446480/19/3101-80542-803310
15.3.2019
Hasiči radí - Nebezpečí při vypalování trávy
12.3.2019
 
Aktualizované údaje o nemovitých věcech uvedených v ustanovení § 64 odst. 2 zákona č.256/2013 Sb., katastrální zákon, v platném znění - Č.j.: UZSVM/OOL/1498/2019-OOLM
[ Průvodní dopis ] , [ Příloha ]
5.3.2019
 
Územní rozhodnutí veřejnou vyhláškou - Rozhodnutí o umístění stavby „Tršice, střed, obnova vedení NNv, NNk ...", Č.j.: ObÚ/Trš/SÚ/226/2019-Ka
1.3.2019
17.3.2019
Zastupitelstvo Obce Tršice zveřejňuje záměr prodat pozemek v k.ú.Tršice
1.3.2019
19.3.2019
Výsledky hospodaření Sdružení obcí střední Moravy v roce 2018
[ FIN 2-12M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ] , [ Rozvaha ] ,
[ Výkaz zisku a ztráty ] , [ Zpráva o přezkoumáni hospodareni SOSM za rok 2018 ] ,
[ Závěrečný účet za rok 2018 ] , [ Návrh rozpočtu SOSM pro rok 2019 ]
28.2.2019
15.3.2019
Honební výbor Honebního společenstva Tršice-Zákřov zve své členy na valnou hromadu, která se bude konat v neděli 17.3.2019 na Zákřově.
20.2.2019
18.3.2019
Oznámení veřejnou vyhláškou o zahájení územního řízení a o stanovení termínu ústního jednání, Č.j.: ObÚ/Trš/195/2019-Ch
12.2.2019
1.3.2019
Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 3/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
7.2.2019
28.2.2019
Usnesení ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tršice, konaného dne 6.2.2019
7.2.2019
18.3.2019
Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitých věcí, Č.j. 139EX 17815/11-171
4.2.2019
15.3.2019
Město Velká Bystřice oznamuje vyhlášení výběrového řízení na místo: vedoucí Finančního odboru Městského úřadu Velká Bystřice
4.2.2019
Pozvání na 3. zasedání Zastupitelstva Obce Tršice, které se koná dne 6.2.2019
29.1.2.019
7.2.2019
Finanční úřad pro Ol. kraj - Dražební vyhláška, Č. j.: 18683/19/3101-80542-803310
[ Dražební vyhláška ] , [ Oznámení o dražbě s katastrální mapou ]
14.1.2019
15.3.2019
Oznámení veřejnou vyhláškou o zahájení územního řízení stavby „Tršice, střed, obnova vedení NNv ..." a o stanovení termínu ústního jednání, Č.j.:ObÚ/Trš/SÚ/9/2019-Ka [ Oznámení ] , [ Situace ]
11.1.2019
27.1.2019
Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy na stavbu: Doloplazy - soubor objektů pro provoz rybníka, Č.j.: ObÚ/Trš/SÚ/1487/2018-Ka - ozn
10.1.2019
18.1.2019
Schválený rozpočet na rok 2019 a střednědobý výhled 2020 až 2022 Sdružení obcí mikroregionu Bystřička
3.1.2019
18.1.2019
Rada obce Doloplazy vyhlašuje konkurzní řízení na pozici ředitel/ředitelka Základní školy Doloplazy, okres Olomouc, p.o.
3.1.2019
7.2.2019
Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí v k.ú. Lipňany
21.12.2018
MMOL - Veřejná vyhláška oznamující konání veřejného projednání návrhu Změny č.4 Územního plánu obce Tršice, Č.j. SMOL/308808/2018/ODUR/UUP/Sch
19.12.2018
29.1.2019
Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva Obce Tršice, konaného dne 12.12.2018
[ Usnesení ] , [ Příloha č.1 k usnesení 21/2 – 18 ]
14.12.2018
23.1.2018
Státní pozemkový úřad - nabídka pozemků k pronájmu [Průvodní dopis] , [Nabídka]
3.10.2018
7.2.2019
Aktualizované údaje o nemovitých věcech uvedených v ustanovení § 64 odst. 2 zákona č.256/2013 Sb., katastrální zákon, v platném znění - Č.j.: UZSVM/OOL/5289/2018-OOLM
[ Průvodní dopis ] , [ Příloha ]
10.9.2018
5.3.2019
Veřejnoprávní smlouva - ŘK farnost Tršice   ( zveřejňuje se na ÚD po dobu 3 roků )
4.4.2018
 
Veřejnoprávní smlouva - TJ Tršice   ( zveřejňuje se na ÚD po dobu 3 roků )
31.10.2017
 
Veřejnoprávní smlouva - TJ Tršice   ( zveřejňuje se na ÚD po dobu 3 roků )
31.10.2017
 
Veřejnoprávní smlouva - ŘK farnost Tršice   ( zveřejňuje se na ÚD po dobu 3 roků )
19.7.2017
 
Veřejnoprávní smlouva - ŘK farnost Tršice   ( zveřejňuje se na ÚD po dobu 3 roků )
19.7.2017
 
Veřejnoprávní smlouva - ŘK farnost Tršice   ( zveřejňuje se na ÚD po dobu 3 roků )
22.7.2016
 
Veřejnoprávní smlouva - ŘK farnost Tršice   ( zveřejňuje se na ÚD po dobu 3 roků )
22.7.2016
 
Veřejnoprávní smlouva - TJ Tršice   ( zveřejňuje se na ÚD po dobu 3 roků )
22.7.2016
 
Veřejnoprávní smlouva - TJ Tršice   ( zveřejňuje se na ÚD po dobu 3 roků )
14.6.2016
 

Archív zveřejněných dokumentů :
Úřední deska 2018
Úřední deska 2017
Úřední deska 2016
 
Úřední deska 2015
Úřední deska 2014
Úřední deska 2013
 
Úřední deska 2012

Soupis zveřejněných dokumentů :
Úřední deska 2011
Úřední deska 2010
Úřední deska 2009
 
Úřední deska 2008
Úřední deska 2007
     INFORMACE - Zdroj: Web pro otevřenost státní správy a metodický pokyn Ministerstva vnitra ČR


  Archivace informací z elektronické úřední desky

Zveřejnit dálkově přístupný archiv úřední desky není povinné. Tyto informace si lze vyžádat. Je možné, že ve vyžádané formě poskytnutí budou některé osobní údaje redukovány (anonymizovány), i když původně na úřední desce po dobu povinného zveřejnění byly obsaženy úplně.

WEB OBCE TRŠICE: Dálkově přístupný archiv úřední desky je z technických důvodů funkční od 1.1.2012.


© JV 2012