Obec Tršice


CZECH POINT

PČR V.BYSTŘICE

Integrovaný záchranný systém Olomouckého kraje

Jízdní řády autobusů a vlaků v ČR

Portál veřejné správy ČR

Obecní úřad Tršice
Tršice č.50
783 57 TRŠICE
Tel.: 585 957 230
Fax.: 585 957 230

Máte zájem o zhotovení WWW za příznivou cenu? Stačí kliknout !!!

Ú Ř E D N Í    D E S K A    2 0 1 8

  Odkaz:  Usnesení zastupitelstva obce od roku 1998

  Odkaz:  Obecně závazné vyhlášky, další závazná opatření, zásady a podobné

Archív zveřejněných dokumentů :
Úřední deska 2017
Úřední deska 2016
Úřední deska 2015
 
Úřední deska 2014
Úřední deska 2013
Úřední deska 2012

Soupis zveřejněných dokumentů :
Úřední deska 2011
Úřední deska 2010
Úřední deska 2009
 
Úřední deska 2008
Úřední deska 2007
 

DOKUMENT
VYVĚŠENO
SEJMUTO
Oznámení o době a místě konání volby prezidenta České republiky - II. kolo
16.1.2018
 
Výsledky volby prezidenta ČR v obci Tršice - I. kolo
15.1.2018
 
KÚOK - Oznámení záměru - Stáj pro výkrm brojlerů Vacanovice, č.j.: KUOK 821/2018
8.1.2018
 
Oznámení o době a místě konání volby prezidenta České republiky - I. kolo
20.12.2017
15.1.2018
Usnesení o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba, Č.j. 085 EX 6688/15-53
14.12.2017
 
Obecně závazná vyhláška obce Tršice č. 1/2017, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
8.12.2017
15.1.2018
Usnesení ze 17. zasedání Zastupitelstva Obce Tršice, konaného dne 6.12.2017
[ Usnesení ] , [ Příloha č.1 k usnesení 149/17 – 17 ]
8.12.2017
15.1.2018
Návrh rozpočtu Sdružení obcí mikroregionu Bystřička na rok 2018
4.12.2017
15.1.2018
Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitých věcí, Č.j.: 120 EX 6540/16-88
27.11.2017
 
Česká pošta, s.p. hledá smluvního zástupce pro poskytování poštovních služeb formou provozovny Pošty Partner v obci Tršice
15.11.2017
15.1.2018
Oznámení o konání konkurzního řízení na pracovní místo ředitele/lky Základní školy a Mateřské školy Tršice, příspěvkové organizace
6.11.2017
 
Veřejnoprávní smlouva - TJ Tršice   ( zveřejňuje se na ÚD po dobu 3 roků )
31.10.2017
 
Veřejnoprávní smlouva - TJ Tršice   ( zveřejňuje se na ÚD po dobu 3 roků )
31.10.2017
 
Aktualizované údaje o nemovitých věcech uvedených v ustanovení § 64 odst. 2 zákona č.256/2013 Sb., katastrální zákon, v platném znění - Č.j.: UZSVM/OOL/5133/2017/OOLM-Šin. [ Průvodní dopis ] , [ Příloha ]
12.9.2017
 
Veřejnoprávní smlouva - ŘK farnost Tršice   ( zveřejňuje se na ÚD po dobu 3 roků )
19.7.2017
 
Veřejnoprávní smlouva - ŘK farnost Tršice   ( zveřejňuje se na ÚD po dobu 3 roků )
19.7.2017
 
Veřejnoprávní smlouva - ŘK farnost Tršice   ( zveřejňuje se na ÚD po dobu 3 roků )
22.7.2016
 
Veřejnoprávní smlouva - ŘK farnost Tršice   ( zveřejňuje se na ÚD po dobu 3 roků )
22.7.2016
 
Veřejnoprávní smlouva - TJ Tršice   ( zveřejňuje se na ÚD po dobu 3 roků )
22.7.2016
 
Veřejnoprávní smlouva - TJ Tršice   ( zveřejňuje se na ÚD po dobu 3 roků )
14.6.2016
 
Kupní smlouva - SAP spol. s r.o.   ( zveřejňuje se na ÚD po dobu 3 roků )
15.9.2015
     INFORMACE - Zdroj: Web pro otevřenost státní správy a metodický pokyn Ministerstva vnitra ČR


  Archivace informací z elektronické úřední desky

Zveřejnit dálkově přístupný archiv úřední desky není povinné. Tyto informace si lze vyžádat. Je možné, že ve vyžádané formě poskytnutí budou některé osobní údaje redukovány (anonymizovány), i když původně na úřední desce po dobu povinného zveřejnění byly obsaženy úplně.

WEB OBCE TRŠICE: Dálkově přístupný archiv úřední desky je z technických důvodů funkční od 1.1.2012.© JV 2012