Obec Tršice


CZECH POINT

PČR V.BYSTŘICE

Integrovaný záchranný systém Olomouckého kraje

Jízdní řády autobusů a vlaků v ČR

Portál veřejné správy ČR

Obecní úřad Tršice
Tršice č.50
783 57 TRŠICE
Tel.: 585 957 230
Fax.: 585 957 230

Máte zájem o zhotovení WWW za příznivou cenu? Stačí kliknout !!!

S T A V E B N Í    Ú Ř A D    -    Formuláře pro projednání dle stavebního zákona

Formuláře a žádosti pro projednání věcí podle stavebního zákona      Název formuláře - [ typ souboru ]
1 - Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby - [ DOC ]
1 - Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby - [ PDF ]
2 - Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území - [ DOC ]
2 - Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území - [ PDF ]
3 - Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území - [ DOC ]
3 - Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území - [ PDF ]
4 - Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků - [ DOC ]
4 - Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků - [ PDF ]
5 - Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu - [ DOC ]
5 - Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu - [ PDF ]
6 - Žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení - [ DOC ]
6 - Žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení - [ PDF ]
7 - Žádost o územní souhlas - [ DOC ]
7 - Žádost o územní souhlas - [ PDF ]
8 - Ohlášení stavby - [ DOC ]
8 - Ohlášení stavby - [ PDF ]
9 - Žádost o stavební povolení - [ DOC ]
9 - Žádost o stavební povolení - [ PDF ]
10 - Oznámení o užívání stavby - [ DOC ]
10 - Oznámení o užívání stavby - [ PDF ]
11 - Žádost o vydání kolaudačního souhlasu - [ DOC ]
11 - Žádost o vydání kolaudačního souhlasu - [ PDF ]
12 - Žádost o povolení předčasného užívání stavby - [ DOC ]
12 - Žádost o povolení předčasného užívání stavby - [ PDF ]
13 - Oznámení změny v užívání stavby - [ DOC ]
13 - Oznámení změny v užívání stavby - [ PDF ]
14 – Ohlášení odstranění - [ DOC ]
14 – Ohlášení odstranění - [ PDF ]
15 - Žádost o povolení výjimky - [ DOC ]
16 - Žádost o souhlas podle § 15 SZ - [ DOC ]
17 – Rozsah příloh k žádosti o územ. řízení/územní souhlas, stavební povolení/ohláška - [ DOC ]
18 – Rozsah dokumentace na kolaudaci - [ DOC ]
19 – Podklady pro RÚIAN - [ XLS ]Aktualizoval: Ing. Vladimír Kubisa dne 11. 11. 2017© JV 2012