Obec Tršice


P L A T B A    Z A    V O D N É    A    U Ž Í V Á N Í    K A N A L I Z A C E

Informace k platbě vodného a stočného v roce 2017 (za rok 2016)


Platby za vodné a stočné za rok 2016 se vybírají od 20. února do 6. března 2017 (PO a ST).


OZV č. 2 / 2011 - kterou se stanovuje úhrada vodného a stočného ve dvousložkové formě

Opatření obecné povahy č. 1/2011 - Stanovení úhrady vodného a stočného na území obce Tršice


Cena stočného od 1. 10. 2016 do roku 2044.

Cena stočného vychází z finanční analýzy, která je součástí RoPD,
která vychází z dotačního titulu „Obec Tršice – splašková kanalizace a ČOV“.


V případě nejasností se můžete informovat na tel. č. 723 662 371 nebo na e-mailové adrese metik@seznam.cz

Informace a odpovědná osoba : Ing. Milan Stejskal
NEPŘEHLÉDNĚTE - PLATBA POPLATKU ZA LIKVIDACI ODPADŮ V ROCE 2017

NEPŘEHLÉDNĚTE - PLATBA POPLATKU ZE PSŮ V ROCE 2017

© JV 2012