Obec Tršice


CZECH POINT

PČR V.BYSTŘICE

Integrovaný záchranný systém Olomouckého kraje

Jízdní řády autobusů a vlaků v ČR

Portál veřejné správy ČR

Obecní úřad Tršice
Tršice č.50
783 57 TRŠICE
Tel.: 585 957 230
Fax.: 585 957 230

Máte zájem o zhotovení WWW za příznivou cenu? Stačí kliknout !!!

P L A T B A    Z A    V O D N É    A    U Ž Í V Á N Í    K A N A L I Z A C E


OZV č. 2 / 2011 - kterou se stanovuje úhrada vodného a stočného ve dvousložkové formě

Opatření obecné povahy č. 1/2011 - Stanovení úhrady vodného a stočného na území obce Tršice


Cena stočného od 1. 10. 2016 do roku 2044.

Cena stočného vychází z finanční analýzy, která je součástí RoPD,
která vychází z dotačního titulu „Obec Tršice – splašková kanalizace a ČOV“.


Informace a odpovědná osoba : Pavel Kováček
NEPŘEHLÉDNĚTE - PLATBA POPLATKU ZA LIKVIDACI ODPADŮ V ROCE 2019 -

NEPŘEHLÉDNĚTE - PLATBA POPLATKU ZE PSŮ V ROCE 2019 -

NEPŘEHLÉDNĚTE - PLATBA ZA NÁJEM HROBOVÉHO MÍSTA -
© JV 2012