Obec Tršice


CZECH POINT

PČR V.BYSTŘICE

Integrovaný záchranný systém Olomouckého kraje

Jízdní řády autobusů a vlaků v ČR

Portál veřejné správy ČR

Obecní úřad Tršice
Tršice č.50
783 57 TRŠICE
Tel.: 585 957 230
Fax.: 585 957 230

Máte zájem o zhotovení WWW za příznivou cenu? Stačí kliknout !!!

P L A T B A    P O P L A T K Ů    Z E    P S Ů    2 0 1 8

Informace k platbě poplatku ze psů v roce 2018

Poplatek ze psů je stanoven obecně závaznou vyhláškou obce Tršice č. 2/2010. Poplatek platí držitel psa (fyzická nebo právnická osoba), který má v obci Tršice trvalý pobyt ( sídlo). Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců.

Výše poplatku v roce 2018:

  • a) za prvního psa ................................................................................................................................ 200,- Kč
  • b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele ................................................................................ 250,- Kč
  • c) za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo
        vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu............. 100,- Kč
  • d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba podle písm. c) tohoto ustanovení ....... 150,- Kč


Termín pro úhradu poplatku:

Poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději do 30. června 2018.


Způsob úhrady poplatku

Místní poplatek dle výše uvedené OZV je možné uhradit:

  • hotově na Obecním úřadě v Tršicích od 12. března do 28. března 2018 v úřední dny pondělí a středu 8 - 12 a 13 - 17 hodin,
  • převodem na účet č. 1801708329/0800, v.s. 1341, do zprávy pro příjemce je nutno uvést jméno, příjmení a adresu poplatníka


Osvobození od poplatku

Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.


V případě nejasností se můžete informovat na tel. č. 585 957 230, na e-mailové adrese
vybiralova.trsice@seznam.cz nebo osobně v úřední dny na Obecním úřadě v Tršicích.


Informace, výběr poplatku a odpovědná osoba : Vladimíra Vybíralová
NEPŘEHLÉDNĚTE - PLATBA POPLATKU ZA LIKVIDACI ODPADŮ V ROCE 2018 -

NEPŘEHLÉDNĚTE - PLATBA ZA VODNÉ A STOČNÉ V ROCE 2018 (za rok 2017) -© JV 2012