Obec Tršice


S E Z N A M    M Í S T N Í C H    P O P L A T K Ů    A    P L A T E B

POPLATEK
PODROBNÉ INFO
KONTAKT
POPLATEK ZA LIKVIDACI DOMOVNÍHO ODPADU

Poplatek je splatný jednorázově do 30. dubna příslušného roku
  ( případná 2.splátka, pokud poplatková povinnost za domácnost
   převyšuje částku 2 000,- Kč, do 30.6. příslušného roku ).


Úhrada poplatku v hotovosti nebo převodem : viz "PODROBNÉ INFO".
Informace a platby:

Vladimíra Vybíralová
Tel.: 585 957 230
POPLATEK ZE PSŮ

Poplatek je splatný jednorázově do 30.6. příslušného roku.

Úhrada poplatku v hotovosti nebo převodem : viz "PODROBNÉ INFO".
Informace a platby:

Vladimíra Vybíralová
Tel.: 585 957 230
PLATBA ZA VODU A UŽÍVÁNÍ KANALIZACE

Úhrada platby v hotovosti nebo převodem : viz "PODROBNÉ INFO".
Informace :

Ing. Milan Stejskal
Tel.: 723 662 371

POPLATEK ZA UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ V OBCI
Informace a platby:

Vladimíra Vybíralová
Tel.: 585 957 230

© JV 2012