Obecně závazná vyhláška Obce Tršice
č.1/2002
o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí

Obecní rada v Tršicích se podle § 35 odst.3 písm.a) a § 102 odst.2 písm. d) zákona č.128/2000 Sb, o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem ČNR č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, usnesla dne 5.6.2002 vydat tuto obecně závaznou vyhlášku.

Čl. 1

Podle § 6 odst. 4 písm. b) zákona o dani z nemovitostí se u nezastavěných stavebních pozemků, umístěných v níže uvedených částech obce, stanoví koeficient pro násobení základní sazby daně takto:

název části obce

stanovený koeficient

Hostkovice

1,0

Lipňany

1,0

Přestavlky

1,0

Tršice

1,4

Vacanovice

1,0

Zákřov

1,0

Čl. 2

Podle § 11 odst. 3 písm. a) zákona o dani z nemovitostí se u staveb obytných domů a ostatních staveb tvořících příslušenství k obytným domům, umístěných v níže uvedených částech obce, stanoví koeficient pro výpočet výsledné sazby daně takto:

název části obce

stanovený koeficient

Tršice

1,4

Tršice-Dolní mlýn

0,3

Tršice-Zatěš

0,3

Tršice-Prostřední mlýn

0,6

Tršice-Na Kopci

0,6

Hostkovice

1,0

Lipňany

1,0

Přestavlky

1,0

Vacanovice

1,0

Zákřov

1,0

Čl. 3

Zrušuje se vyhláška Obce Tršice o použití koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí ze dne 8.3.2000.

Čl. 4

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.ledna 2003.


Jaroslav Horák,starosta Obce Tršice,v.r.   Mgr.Pavel Bartoň,místostarosta,v.r.