Obec Tršice


CZECH POINT

PČR V.BYSTŘICE

Integrovaný záchranný systém Olomouckého kraje

Jízdní řády autobusů a vlaků v ČR

Portál veřejné správy ČR

Obecní úřad Tršice
Tršice č.50
783 57 TRŠICE
Tel.: 585 957 230
Fax.: 585 957 230

Máte zájem o zhotovení WWW za příznivou cenu? Stačí kliknout !!!

V Ý R O Č N Í    Z P R Á V A    D L E    Z Á K O N A    106/1999 Sb.

Výroční zpráva Obecního úřadu Tršice za rok 2008

Předkládá: Leona Stejskalová, starostka Obce Tršice

Čl. 1 – Úvod

Na základě § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, je zpracována následující výroční zpráva za rok 2008.

Čl. 2 – Vyhodnocení

1. Počet podaných žádostí o informace
V roce 2008 bylo na Obecní úřad v Tršicích podáno nespočet žádostí, jak ústních, tak telefonických nebo elektronickou formou, které byly operativně řešeny příslušnými pracovníky OÚ.
Žádná žádost o informaci nebyla zpoplatněna.

2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí
Nebyla podána žádná odvolání.

3. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu
Na nevyřízení žádosti nebyla podána žaloba k soudu.

4. Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů
Nebyly uplatněny žádné sankce.

5. Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona
---

Čl. 3 – Závěr

Zkušenosti z minulých let ukázaly, že občané dostávají dostatek informací prostřednictvím Tršického zpravodaje, letáků OÚ, internetových stránek obce, případně dotazem na pracovníky úřadu.
© JV 2012