Obec Tršice


S A Z E B N Í K    Ú H R A D    Z A    P O S K Y T O V Á N Í    I N F O R M A C Í

1. Kopírování A4 po jedné straně
    Kopírování A4 po obou stranách

2. Práce na počítači (strojová hodina)

3. Cena nosiče informací

4. Odesílání faxem (cena za stránku A4)

5. Vyhledávání informace za každou i započatou hodinu

2,- Kč
4,- Kč

50,- Kč

30,- Kč

20,- Kč

150,- Kč


Sazebník úhrad aktualizován 21.2.2012

© JV 2012