Obec Tršice


F O R M U L Á Ř E


Formuláře Obecního úřadu v Tršicích :


Poskytování dotací z rozpočtu Obce Tršice :
Zásady poskytování dotací z rozpočtu Obce Tršice
Žádost o poskytnutí dotací z rozpočtu Obce Tršice
Závěrečná zpráva a vyúčtování poskytnuté dotace z rozpočtu Obce Tršice

Likvidace komunálního odpadu :
OZV č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Tršice
OZV č.2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Ohlášení poplatkové povinnosti k místnímu poplatku za likvidaci komunálního odpadu
Žádost o vrácení přeplatku místního poplatku za likvidaci komunálního odpadu

Poplatek ze psů :
OZV č.2/2010 o místním poplatku ze psů
Ohlášení vzniku poplatkové povinnosti k poplatku ze psů
Ohlášení změny/zániku poplatkové povinnosti k poplatku ze psů

Vyplněné, podepsané a příp. orazítkované formuláře doručte na podatelnu OÚ v Tršicích klasickou poštou nebo osobně.

Vzory různých formulářů získáte kliknutím na ikonku :


Ministerstvo vnitra ČR

Zdroj: Ministerstvo vnitra ČR
Vzory formulářů pro stavební řízení získáte kliknutím na ikonku :


Ministerstvo pro místní rozvoj

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj
© JV 2012