Obec Tršice


R O Z P O Č E T

MONITOR je specializovaný informační portál Ministerstva financí, který umožňuje veřejnosti volný přístup k rozpočtovým a účetním informacím ze všech úrovní státní správy a samosprávy. Prezentované informace pocházejí ze systému Státní pokladny (IISSP – Integrovaný informační systém státní pokladny) a jsou pravidelně aktualizovány. Aktualizace dat probíhá jednou za čtvrtletí z Centrálního systému účetních informací státu a jednou za měsíc z Rozpočtového informačního systému.

Monitor obecních rozpočtů MF ČRMonitor obecních rozpočtů na portálu MF ČR - Obec Tršice

MONITOR dále zajišťuje zveřejňování účetních závěrek organizačních složek státu podle § 21 a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Podrobné návrhy rozpočtu a plnění rozpočtu obce Tršice jsou zveřejňovány na UŘEDNÍ DESCE obce Tršice.


DOKUMENT
PDF
Rozpočtové opatření č.2/2017
Rozpočtové opatření č.1/2017
Schválený rozpočet 2017
Rozpočtový výhled 2018 - 2020
Závěrečný účet obce Tršice za rok 2016
[ Závěrečný účet ] , [ Fin 2-12 M ] , [ Výkaz zisku a ztrát ] , [ Příloha ] , [ Rozvaha ] ,
[ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ]


© JV 2012